Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De bezoekersattractie bekend als THIS IS HOLLAND (TIH) en gelegen aan Overhoeksplein 51 , Amsterdam (“de Attractie”) heeft als doel om zowel inwoners van Nederland als toeristen te inpireren om Nederland voor altijd in hun hart te sluiten. Alle personen die de attractie bezoeken zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden en door een of meer tickets voor de attractie te kopen (“Ticket” of “Tickets”) bevestigt u aan TIH dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert. Tickethouders worden in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als “Bezoekers”

 

Kaartjes

1.1 Een gekocht Ticket is strikt persoonlijk en geeft recht op toegang voor één persoon tot de Attractie bij een enkele gelegenheid. Zodra bezoekers de attractie hebben verlaten, moeten ze een extra ticket kopen om de attractie opnieuw te betreden

1.2 Alle personen die de Attractie betreden dienen in het bezit te zijn van een geldig Ticket dat te allen tijde dient te worden bewaard en ter inzage dient te worden voorgelegd indien vereist door een personeelslid. Het niet overleggen van een geldig Ticket op verzoek kan leiden tot verwijdering van de Attractie

1.3 Groepstickets voor groepen van tien of meer zijn mogelijk tegen gereduceerde tarieven verkrijgbaar (“Groepstickets”). https://www.thisisholland.com/tickets-prijzen/groepstickets (de pagina Groepen) voor details

1.4 Waar Ticketprijzen variëren naargelang de leeftijd, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

1.4.1 Een persoon van 13 jaar of ouder wordt aangemerkt als volwassene;

1.4.2 Een persoon van 4 tot 12 jaar wordt aangemerkt als kind; en

1.4.3 Kinderen onder de 4 jaar kunnen niet deelnemen aan de experience

1.5 De ​​prijs van Tickets kan van tijd tot tijd variëren en de geadverteerde prijzen zijn niet gegarandeerd. Neem contact met ons op via info@thisisholland.com of 0202153008 als u problemen ondervindt bij het betalen.

1.6 Eenmaal verkregen, hetzij door aankoop of op gratis basis, zijn Tickets niet-restitueerbaar, niet-overdraagbaar en ongeldig indien gewijzigd en Tickets waarvan TIH redelijkerwijs vermoedt dat ze zijn overgedragen of gewijzigd, zullen niet worden gehonoreerd. Bij verlies worden Tickets niet vervangen

1.7 Tickets zijn inclusief toegang tot de meeste, maar niet alle delen van de Attractie. Afhankelijk van beschikbaarheid en naar goeddunken van TIH, kunnen bezoekers mogelijk extra tickets kopen om toegang te krijgen tot alle delen van de attractie

1.8 Van tijd tot tijd kan TIH Tickets uitgeven in het kader van speciale promoties (“Promotietickets”), maar Promotietickets zijn beschikbaar onder voorbehoud van beschikbaarheid en onderhevig aan alle algemene voorwaarden die van invloed zijn op de specifieke promotie

1.9 Indien uw groepsreservering door u geannuleerd moet worden nadat deze is bevestigd, dient de groepsleider ons daar onmiddellijk van op de hoogte te brengen. Geannnuleerde reserveringen binnen 48 uur voorafgaand aan het bezoek kunnen wij helaas niet restitueren.

 

Vooraf geboekte tickets

2.1 Vooraf geboekte Tickets (inclusief Cluster Tickets (zoals hieronder gedefinieerd)) moeten worden getoond bij de hoofdingang van de Attractie”

2.2 Personen die vooraf geboekte Tickets willen inwisselen, moeten de volgende items aan het attractiepersoneel kunnen overleggen:

2.2.1 Het boekingskenmerk dat is afgegeven bij het boeken van Tickets; en

2.2.2 Een geldig legitimatiebewijs

2.3 Vooraf geboekte Tickets mogen niet worden gebruikt in combinatie met een voucher, promotie of speciale aanbieding

 

Kinderen

3.1 Kinderen van 13 jaar en jonger moeten worden vergezeld door een volwassene ouder dan 18

3.2 Sommige delen van de attractie zijn mogelijk niet geschikt voor kinderen van bepaalde leeftijden en TIH behoudt zich het recht voor om bezoekers onder de aanbevolen leeftijdslimiet de toegang tot dergelijke gebieden te weigeren

3.3 Bezoekers moeten groter zijn dan 102 cm om deel te kunnen nemen aan de Flight Experience. De minimumleeftijd is 4 (vier) jaar. Bezoekers boven de vier jaar en jonger dan 16 jaar tussen de 103 en 130 cm lang moeten worden begeleid door een volwassen bezoeker.

 

Gezondheid en veiligheid

4.1 Een verscheidenheid aan speciale effecten (inclusief plotselinge luide effecten en stroboscoopverlichting) kunnen worden gebruikt in bepaalde bezoekersruimten van de Attractie. Het wordt aanbevolen dat bezoekers met medische aandoeningen het personeel van de attractie om meer details vragen en gebieden van de attractie vermijden waar dergelijke speciale effecten worden gebruikt.

4.2 Het is in de volgende gevallen niet toegestaan om deel te nemen aan de Flight Experience:

(a) Bezoekers met rugklachten en/of aandoeningen;

(b) Bezoekers met hart(gerelateerde) klachten;

(c) Bezoekers die lijden aan hoogtevrees;

(c) Bezoekers die zwanger zijn;

(d) Bezoekers die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs;

(e) Bezoekers die niet alleen  kunnen plaatsnemen in de Flight Experience

(f) Bezoekers die loszittende kleding dragen.

4.3 Het personeel van de Attractie kan van tijd tot tijd de aandacht van Bezoekers vestigen op bepaalde gezondheids- en veiligheidsprocedures waaraan Bezoekers zich moeten houden

 

Gedrag van bezoekers

5.1 Bezoekers zijn verplicht zich bij de Attractie aan de volgende verbodsbepalingen te houden:

5.1.1 Niet roken;

5.1.2 Geen huisdieren of dieren;

5.1.3 Geen consumptie van eten of drinken zonder de uitdrukkelijke toestemming van TIH;

5.1.4 Geen aanvalswapens;

5.1.5 Geen toegang tot enig ander gebied van de Attractie dan gebieden die zijn aangewezen voor toegang voor Bezoekers;

5.1.6 Geen onnodig lawaai (van mobiele telefoons of persoonlijke stereo's of anderszins) of gedrag dat andere Bezoekers kan irriteren of beledigen of het personeel van de Attractie kan intimideren;

5.1.7 Geen gebruik van illegale drugs of alcoholgebruik

5.2 TIH behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Attractie te weigeren of deze te verwijderen van een Bezoeker die zich niet houdt aan de verboden in voorwaarde 6.1 of die volgens TIH de veiligheid of het genot van een andere Bezoeker of personeelslid zullen beïnvloeden

 

Beveiliging

6.1 In het belang van de veiligheid kunnen bezoekers worden gevraagd om hun persoon of eigendommen te doorzoeken en iedereen die weigert materiaal in te dienen of in het bezit blijkt te zijn van materialen die door TIH als gevaarlijk of ongeschikt worden beschouwd, zal de toegang worden geweigerd of verwijderd van de aantrekkelijkheid

6.2 Bezoekers moeten hun persoonlijke bezittingen te allen tijde bij zich houden en TIH aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke bezittingen die in de Attract worden gebracht

 

Fotografie

7.1 TIH of andere geautoriseerde derden kunnen van tijd tot tijd foto's of andere opnamen maken in de Attractie en op afbeeldingen of opnamen kunnen Bezoekers worden afgebeeld. Bezoekers stemmen in met het gebruik van dergelijke afbeeldingen door TIH in verband met advertenties, promoties of monitoring en erkennen dat het auteursrecht op dergelijke afbeeldingen berust bij TIH en/of een geautoriseerde derde partij

7.2 In de shows van TIH is fotografie en filmen niet toegestaan

 

Verplichtingen van TIH

8.1 Bezoekers worden eraan herinnerd dat van tijd tot tijd delen van de Attractie kunnen worden gesloten en bepaalde figuren kunnen worden verwijderd voor onderhoud of om technische redenen. Tickets worden niet terugbetaald en er wordt geen vergoeding betaald in het geval van dergelijke sluitingen of verwijderingen.

8.2 TIH zal al het redelijke doen om open en operationeel te zijn tijdens de gepubliceerde openingstijden, maar behoudt zich het recht voor om de Attractie op een bepaalde dag te sluiten, om veiligheidsredenen of om enige andere reden, zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval van een dergelijke sluiting zullen alle Tickets die alleen voor gebruik op de dag van sluiting zijn uitgegeven, door TIH worden omgewisseld of terugbetaald tegen de prijs die ervoor is betaald, maar er wordt geen verdere vergoeding betaald.

Health